Fiscaliteit

 

Het delen van kosten in de Franse fiscaliteit

De bestuurder mag nooit een bezoldiging aanvaarden die hoger is dan de bijdrage in de kosten en geen winst maken op zijn trajecten. Als dat niet het geval is, riskeert u te worden aanzien als een vervoerder van personen, een activiteit die onderworpen is aan beroepsverzekeringen en aan een specifiek fiscaal kader.
Het online delen van de kosten dat door PassPass Carpooling wordt voorgesteld garandeert de naleving van het fiscale barema van terugbetaling van kilometerkosten die van toepassing zijn op auto's, ongeacht het type voertuig, het aantal afgelegde kilometers of het aantal meegenomen passagiers.

 

De aftrek van kosten voor woon-werktrajecten

Geef de bedragen die aan uw chauffeurs werden gestort niet aan. U hebt er alle belang bij te kiezen voor een forfaitair regime. Dat is voordeliger en eenvoudiger ten opzichte van de Staatskas.

De aftrek van de kosten als u bestuurder bent

U kunt alle gemaakte kosten (benzine, tol, parking) aangeven (regime van reële kosten) op voorwaarde dat u de betalingsbewijzen hebt bijgehouden of elk jaar het barema hebt gebruik dat door de belastingdienst wordt bepaald. U moet daarentegen wel de bedragen aangeven die door uw passagiers-medecarpoolers werden gestort . Als u regelmatig één of meerdere passagiers meeneemt, kunt u er belang bij hebben om te kiezen voor het forfaitaire regime dat in dat geval voordeliger kan zijn.

Merk op : In het regime van de reële kosten zult u merken dat wanneer u uw carpoolvergoedingen aftrekt van uw trajectkosten, uw grondslag en uw gemiddelde belastingtarief hoger zijn. Uw grondslag is immers gestegen op basis van uw vergoedingen. Uw gemiddelde belastingtarief is hoger omdat het berekend wordt op basis van een gewogen gemiddelde. Uw vergoedingen worden in feite maximaal belast tegen het tarief van uw hoogste belastingschijf. Uw inkomsten die worden afgetrokken van uw trajectkosten, worden trouwens aan eenzelfde belastingtarief belast, ongeacht of u uw vergoedingen al dan niet aangeeft. Hetgeen de bestuurder bespaart dankzij de carpooling blijft na belasting dus effectief.

De bestuurder heeft er dus altijd baat bij om zijn voertuig maximaal te delen..
Voor meer informatie over het fiscale barema voor de terugbetaling van kilometerkosten, kunt u terecht op de website van de belastingen..