Het platform van SMIRT

 

Het platform van het SMIRT

Het Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports (SMIRT) is de vereniging van 14 Organisatorische Overheden van de Mobiliteit in de regio Nord en Pas-de-Calais, met andere woorden de overheidsdiensten die belast worden met het runnen van een transportnetwerk en de ontwikkeling van de mobiliteit op het grondgebied.

Het SMIRT werd onder impuls van de Regio opgericht in 2009 en staat in voor de coördinatievan de transportaanbiedingen van onze leden, om verplaatsingen in Hauts-de-France te faciliteren. In dit opzicht hebben we de centrale www.passpass.fr gecreëerd, een ware persoonlijke mobiliteitsassistent, waarop u alle mobiliteitsaanbiedingen van de Franse regio Nord en Pas-de-Calais terugvindt !

Carpooling maakt integraal deel uit van deze mobiliteitsaanbieding en biedt een antwoord op de problemen met verplaatsingen die we kunnen ondervinden in zones die minder door het openbaar vervoer worden bedeeld. Autoritten delen draagt ook bij tot minder verkeersproblemen en minder vervuiling, het ontmoeten van mensen, en het drukken van uw transportkosten.

Uit een eerste onderzoek dat in 2015 op onze vraag werd gevoerd, bleek dat de veelheid aan websites voor korte afstanden het in contact brengen van potentiële carpoolers niet ten goede kwam. Onze leden hebben ons de ontwikkeling van dit platform toevertrouwd. Het platform is nu online beschikbaar zodat de inwoners van Hauts-de-France kunnen carpoolen tijdens hun dagelijkse verplaatsingen: naar het werk gaan, naar een cultureel of sportevenement gaan, naar zijn hobby gaan...

Het doel van PassPass Carpooling is niet de online carpoolingwebsites voor lange afstanden met elkaar te laten concurreren maar de inwoners de mogelijkheid te bieden hun trajecten over korte en middellange afstand in Hauts-de-Franse te delen.

Aan u om uw trajecten voor te stellen en te delen!
 
Voor meer informatie over ons : www.smirt-npdc.fr