Wettelijke vermeldingen

 

PassPass Carpooling


passpasscovoiturage.fr : website voor het in contact brengen van carpoolers vertrekkende uit of met bestemming de regio Hauts-de-France.

Uitgever van de website :

COVIVO SAS
5 rue de la Monnaie, 54000 NANCY
Tél : 0891 033 511 (0,25€/mn)

Beheerder van de site :

COVIVO SAS
5 rue de la Monnaie, 54000 NANCY
Tél : 0891 033 511 (0,25€/mn)

Hostingbedrijf van de website:

OVH
140 Quai du Sartel
59100 Roubaix - France
Tél. : 08 203 203 63 (klantendienst)
Tél. : 0 899 701 761 (technische dienst) :

Ontwerp en realisatie van de carpoolingwebsite :

Covivo-RoulezMalin
www.covivo.fr

Grafisch ontwerp :

Covivo-RoulezMalin
www.covivo.fr

Persoonsgegevens :

De internetgebruiker is ervan op de hoogte dat de persoonsgegevens die hij opgeeft, verwerkt worden door een computersysteem en bewaard worden in één of meerdere computerbestanden. Deze gegevens zijn bedoeld voor de Beheerder van de Website die zich ertoe verbindt deze gegevens vertrouwelijk te houden en ze te beveiligen. De Uitgever van de Website zal ook toegang hebben tot de bestanden waarin deze persoonsgegevens zijn opgeslagen. Deze gegevens zullen niet worden meegedeeld aan derden en zullen niet gebruikt worden voor verkoopdoeleinden. Om de gebruikers te beschermen tegenover derden filtert de Uitgever van de Website, via zijn beheerder, de door de gebruikers meegedeelde gegevens. Zo worden de familienaam en het exacte adres van de gebruiker nooit op de Website gepubliceerd. Worden uitsluitend zichtbaar gemaakt de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het regelen van een carpooltraject, met name de voornaam van de gebruiker, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer (optioneel), het traject dat hij moet afleggen, zijn vertrek- en aankomsturen, zijn voorkeuren wat carpoolen betreft en de commentaren die hij heeft achtergelaten.
De Website houdt de volgende gegevens bij :
  • gegevens die werden opgegeven bij het inschrijven op de Website;
  • gegevens die werden meegedeeld door de gebruiker over de afgelegde trajecten;
  • tijd, duur en IP-adres van elk bezoek aan de Website.
Deze gegevens kunnen worden meegedeeld op vordering van het gerecht. Ze worden bewaard gedurende de periode die door de wet wordt voorzien. Overeenkomstig de aangepaste wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica en vrijheden, werden de bestanden met persoonsgegevens aangegeven bij de CNIL. De gebruiker heeft het recht op verzet tegen, toegang tot, rechtzetting en verwijdering van zijn persoonsgevens. Om deze rechten uit te oefenen, moet de gebruiker een schrijven richten via het contactformulier. De gegevens die onontbeerlijk zijn voor de verwerking van de inschrijving van de gebruiker op de Website, worden aangeduid met een sterretje. De andere gegevens waarnaar gevraagd wordt, en die optioneel kunnen worden opgegeven, zijn bedoeld om de gebruiker beter te kennen.

Hyperlinks :

Covivo-RoulezMalin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content waarnaar de hyperlinks op de website passpasscovoiturage.fr verwijzen. Deze hyperlinks zijn louter indicatief.